Програми лікарні
Архів новин
<<< Березень
2019
>>>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Громадянам
Інтернет-ресурси
Погода у місті

Міський Центр реабілітації дітей


Єдиний в Україні міський Центр реабілітації дітей з онкологічними захворюваннями відкритий 19.12.2006 року на базі дитячої поліклініки КНП «ХМКЛ ім. О. С. Лучанського».

Робота в Центрі протягом 8-ми років проводиться відповідно до державної програми «Дитяча онкологія на 2006-2010 роки», наказу по КЗ «ХМКЛ ім. О. С. Лучанського» № 191 «Про поліпшення надання медичної допомоги дітям з онкологічною патологією та дітям-інвалідам до 18 років» від 26.12.2006р., п. 7.2 та п. 7.3 спільного наказу МОЗ України та АМН України від 14.02.2007р. № 64/7 «Про затвердження Державної програми «Дитяча онкологія» на 2006-2010 роки» та положенні про міський Центр реабілітації дітей зі ЗН, затвердженому головним лікарем КЗ «ХМКЛ ім. О. С. Лучанського».

З 01.06.2009 року міський Центр реабілітації дітей співпрацює з Українським науково-дослідним інститутом медичної реабілітації та курортології м. Одеси і КЗ «ХМКЛ ім. О. С. Лучанського», сумісно відкорегована звітно-облікова документація Центру, вивчені стандарти санаторно-курортного лікування для онкохворих дітей, медична реабілітація доповнена застосуванням мінеральних вод.

Санаторно-курортне лікування до 2014 року проводилось впродовж 5-ти років в санаторіях: «Прикарпатський» м.Яремча та «Зміна», «Таврида», «Морський» м.Євпаторія (до 2014 року). З квітня 2010 року вперше онкохворі діти почали оздоровлюватися разом з батьками в ДЗ «Спеціалізований клінічний санаторій ім. В. П. Чкалова МОЗ України» м. Одеси.

В березні 2012 року укладений договір про практичне співробітництво з Херсонським науково-естетичним комплексом «Художня школа» та КЗ «ХМКЛ ім. О. С. Лучанського» про організацію творчої і художньої роботи з дітьми міського Центра реабілітації дітей, як одним із методів арттерапії.

Амбулаторний етап реабілітації онкохворих дітей здійснюється на базі відділення відновного лікування дитячої поліклініки.

Структура Центру нараховує кабінети таких спеціалістів:
• лікаря-реабілітолога;
• психологічної реабілітації;
• педагогічної реабілітації.

В оздоровленні дітей використовується база відділення відновного лікування дитячої поліклініки:
• басейн;
• зал для групових та індивідуальних занятий;
• кабінети спелеотерапії і механотерапії, зал ЛФК;
• кабінет ароматерапії;
• приміщення культурно-масового призначення: актова зала, гральні кімнати;
• кабінети масажу, фізіотерапії.

Кадрове забезпечення:

В Центрі забезпечені прийоми: лікаря педіатра-реабілітолога, невролога, психолога.

Є комп`ютерна база даних на всіх пациентів Центра. На кожну дитину заповнюється амбулаторна карта, анкета, карта медичної реабілітації, план психологічної реабілітації, план спостереження на рік.

Щорічно на «Д» обліку в Центрі кількість дітей коливається від 55 до 60 онкохворих дітей м. Херсона.

В структурі дитячої онкологічної захворюваності лідирують захворювання кровотворної та лімфоїдної систем, що складає – 37,5% від всіх випадків, в тому числі 80,9% складають гострі лейкози, далі по частоті випливають злоякісні новоутворення головного мозку, нирок, кісток, щитовидної залози, мезотеліальних та м`яких тканин.

Реабілітаційні заходи в міському Центрі реабілітації дітей здійснюються в 3-х напрямках: медична, психологічна та соціально-педагогічна реабілітація.

Оздоровлення дітей впродовж 8-ми років здійснюється у вигляді:

І етап – медична реабілітація включає забезпечення централізованої диспансерізації хворих дітей лікарем-педіатром реабілітологом та іншими суміжними спеціалістами.

Головними етапами медичної реабілітації є:
1. Диспансерізація хворих дітей в залежності від терміну спостереження (від 1 разу в квартал до 1 разу на рік).
2. Лікування гострої патології у всіх дітей, які перебувають на обліку в Центрі.
3. Лікування супроводжуючої патології в даної категорії хворих.
4. Проведення щорічних курсів оздоровлення на ліжку денного стаціонару.
5. Санаторно-курортне лікування.

ІІ етап – психологічна реабілітація.

В міський Центр реабілітації дітей приходять діти, які вже обізнані про своє захворювання, які перенесли хіміотерапію, променеву терапію, прооперовані, із зміненим психологічним кліматом в родині. Тяжке, тривале захворювання здійснює сильний вплив на хвору дитину, її особистість, внутрішній світ, відносини з оточуючими, адаптивність в соціумі, якість життя…Це стає особливо важливо, коли мова йде про тяжко та тривало хворих дітей, про той вік, коли особистість знаходиться тільки на стадії формування.

Хвороба тягне за собою не тільки фізичні, а й психологічні зміни. До цих особливостей відносяться порушення вищих психологічних функцій, емоційні розлади, розлади поведінки. Робота проводиться в тісній співпраці спеціалістів (лікар - реабілітолог, невролог, вихователь). Психологічна допомога вміло доповнює медикаментозну терапію.

Коли діти вперше приходять в міський Центр реабілітації, на кожного заповнюється анкета спостереження, складається індивідуальний план психологічної реабілітації. При цьому враховуються особливості особистості пацієнта, вікові особливості, етіологія та характер захворювання, відносини в родині.

Мета роботи практичного психолога – звільнення від хвилювань, як на рівні пригнічених почуттів, так і на рівні витіснених потреб у дітей з онкозахворюваннями, корекція відносин між батьками та дитиною.

Психологічна реабілітація проводиться в наступних напрямках:
1.Обстеження психологічного стану дітей з використанням методик: опитувальник Баса – Даркі, шкала тривожності Спілбергера – Ханіна, «Кольоровий тест Люшера», «Неіснуюча тварина», «Будинок. Дерево. Людина»… з метою виявлення афективної сфери, потреб, особистісних особливостей дитини.
2.Виявлення мікроклімату в родині з використанням методик: «Три дерева», «Моя родина»…
3.Корекція психоемоційного стану дітей.
4.Консультування батьків з питань розвитку емоційно-вольової сфери дитини, внутрішньо-особистісних та міжособистісних конфліктів в сім’ї.
5.Проведення тренінгів та групових занять для дітей та підлітків з онкозахворюваннями щодо здорового способу життя, формування дружніх відносин в колективі, розвиток пізнавальних процесів, зниження рівня напруги та тривожності, агресії.

ІІІ етап - соціально-педагогічна реабілітація включає роботу Центра з ВУЗами м. Херсона, які готують спеціалістів педагогічного та соціального профілю.

З 2006-2008рр. - робота з університетом «Україна», який готує спеціалістів-реабілітологів.

З 2009 року – робота з кафедрою соціальної педагогіки та соціальної роботи Херсонського Державного університету.

Студенти цих ВУЗів забезпечують організацію, розвиток та згуртування дитячого колективу, спостерігають за дітьми під час їх участі в різних видах діяльності, приймають активну участь у проведенні соціально-виховних заходів, соціально-педагогічних тренінгів, конкурсів, ігор.

Основними досягненнями Центру є:
• своєчасне лікування супроводжуючої соматичної патології та гострої захворюваності у дітей з онкозахворюваннями, що попереджує розвиток патологічного процесу;
• комплексні реабілітаційні заходи дозволяють покращити якість життя пацієнтів та соціальну адаптацію в суспільстві;
• медична, психологічна, соціально-педагогічна реабілітація показала позитивну динаміку: покращення загального стану, психо-емоційної сфери дитини, адаптації в мікро та макросередовищі;
• досвід роботи міського Центра реабілітації для онкохворих дітей в м. Херсоні, єдиного на сьогодні в Україні, отримав високу оцінку МОЗ України та Всеукраїнського НМІ курортології ті відновлювального лікування м. Одеси.

Подальша робота Центру буде будуватися згідно наукових рекомендацій договору з НДІ.
Оголошення
Випадковий альбом
Лікарня у цифрах
Станом на січень 2019 року основні показники роботи медичного закладу такі:

Демографічні показники станом на початок року становлять: народжуваність – 9,2 ; смертність - показник уточнюється; малюкова смертність – 4,07%о ( обласний показник – 7,5%о).
Поліклініку відвідало 1058977 осіб.
Виконано 50550 флюорообстежень, план обстежень на флюорографі виконано відповідно на 102%.

У стаціонарних відділеннях медичного закладу за звітний період проліковано 14507 осіб, в тому числі прийнято пологів - 777.
План ліжко-днів виконано на рівні 100,51%.