Р І Ш Е Н Н Я

підсумкової медичної ради управління охорони здоров’я Херсонської міської ради

від 26.02.2020 №1

Підсумки роботи галузі охорони здоров’я м. Херсона в 2019 році та пріоритетні  напрямки роботи в 2020 році

 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь начальника управління охорони здоров’я міської ради Межерицької С.В., співдоповідь начальника планово-економічного відділу управління охорони здоров’я Колесниченко Л.Ю., виступи експертів управління охорони здоров’я, запрошених, медична рада відмічає, що діяльність міської галузі охорони здоров’я у звітному році була спрямована на впровадження медичної реформи, доступність та якість надання медичної допомоги мешканцям міста на первинному та вторинному рівнях, охорону материнства і дитинства, профілактику захворюваності та смертності, впровадження нових та ефективних методів лікування.

Бюджет галузі охорони здоров’я на 2019 рік затверджено в сумі 327,9 млн.грн, що на 6,6 млн.грн менше ніж у 2018 році. Зменшення видатків пов’язано з тим, що фінансування надання первинної медичної допомоги з 1 січня 2019 року здійснюється на підставі договорів з Національною службою здоров’я України через комерційні банки, а не через управління казначейської служби.

Джерела надходження коштів:

– медична субвенція з державного бюджету – 242,3 млн грн;

– міський бюджет – 84,7 млн грн (у т.ч. видатки на оплату енергоносіїв – 39 млн грн);

– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 2,05 млн грн;

– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на внутрішньо переміщених осіб – 892 тис. грн.

Міським бюджетом за рахунок бюджету розвитку затверджено капітальні видатки в обсязі 3,9 млн грн за напрямками використання коштів:

– придбання обладнання – 3,0 млн грн;

– капітальний ремонт – 0,9 млн грн.

Протягом звітного періоду галузь охорони здоров’я додатково отримала кошти в обсязі 9,1 млн грн, із них:

З міського бюджету – поточні видатки –3,8 млн. грн (у т.ч. 3,2 млн грн видатки для відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування пільгових категорій населення, 600 тис.грн – медикаменти, з них 300 тис.грн спрямовано на придбання туберкуліну, 300 тис.грн вироби медичного призначення для осіб з інвалідністю);

– капітальні видатки – 2,4 млн. грн на придбання обладнання.

З державного бюджету надійшла субвенція на придбання витратних матеріалів та лікарських засобів для інгаляційної анестезії у сумі 145,0 тис.грн.

Також у 2019 році отримано субвенцію з Музиківської об’єднаної територіальної громади в обсязі 2,9 млн. грн., з них : 2,0 млн.грн – на медичне обслуговування мешканців громади, 920 тис.грн – на придбання обладнання.

З урахуванням змін у структурі бюджету передбачалися видатки:

– 80,3% – на оплату праці;

2

– 8,8 % – на енергоносії;

– 8,5% – на забезпечення функціонування медичних установ;

– 2,4%- капітальні видатки.

За звітний рік поточні видатки профінансовано в обсязі 332,8 млн. грн (поточні видатки) та 7,6 млн грн (капітальні видатки), кошти використано на 99,8% і 91,6% відповідно.

Для покриття видатків, не забезпечених асигнуваннями загального фонду, у 2019 році використано 20,2 млн. грн власних коштів. Це майже у 2 рази менше ніж у минулому році. Це пов’язано з тим, що комунальні некомерційні підприємства – багатопрофільні лікарні з 1 січня власні надходження використовували через рахунки, відкриті у комерційних банках. Відсоток до фінансування із загального фонду складає 5,9%.

Станом на 01.01.2020 по загальному фонду бюджету кредиторської та дебіторської заборгованості немає.

При лікуванні в стаціонарних відділеннях вартість 1 л/дня по

медикаментах склала 13 грн 28 коп проти 15 грн 97коп у 2018 році, по харчуванню –12 грн.61 коп. проти 14 грн.25 коп. у попередньому році.

При амбулаторному лікуванні пільгових верств населення відшкодовано коштів за рецептами лікарів на 2,9% менше ніж у 2018 році (6,7 млн грн і 6,9 млн грн відповідно), в т.ч. для ветеранів війни – 1,1 млн грн і 1,5 млн грн відповідно.

Для стаціонарного лікування ветеранів війни у міських лікарнях продовжують функціонувати 52 палати на 151 ліжко, де створено більш комфортні умови лікування.

Протягом звітного року проліковано 1568 ветеранів війни, у тому числі 120 осіб з інвалідністю внаслідок війни та 150 учасників АТО/ООС.

Використано із міського бюджету на медикаменти 830,3 тис.грн., при цьому вартість 1ліжко/дня склала 65грн ( у 2018 році – 60 грн 75коп), на харчування –661,8 тис.грн, вартість 1ліжко/дня 53грн 87 коп (у попередньому році – 52 грн 77 коп), що більше відповідно на 7,0% і 2,1 %.

Протягом 2019 року на пільгових умовах запротезовано в стоматологічних поліклініках 440 осіб, з них 317 ветеранів війни, у тому числі 57 учасників АТО/ООС. На це витрачено 1,1 млн. грн проти 1, 3 млн. грн у 2018 році, у т.ч. для ветеранів війни – 809,074 тис. грн проти 844,7 тис. грн у попередньому році.

Капітальні видатки.

У звітному році продовжувалися заходи із зміцнення матеріально- технічної бази закладів охорони здоров’я.

На придбання обладнання використано 5,5 млн грн, проведення капітального ремонту – 2 млн грн.

Згідно із законами України та підзаконними актами, у 2019 році продовжувалось поетапне реформування міської галузі охорони здоров’я.

У рамках реформи 6 закладами охорони здоров’я міста, а саме: пологовим будинком Суворовського району м. Херсона ім. З.С. Клименко, Херсонською міською стоматологічною поліклінікою, Херсонською міською геріатричною лікарнею, Херсонською міською дитячою стоматологічною поліклінікою, Херсонською міською психоневрологічною поліклінікою та Херсонською міською протитуберкульозною поліклінікою здійснено перехід у статус комунальних некомерційних підприємств, що є одним із умов нового порядку фінансування та отримання коштів закладами на підставі укладання ними договорів з Національною службою здоров’я України.

Рішенням сесії Херсонської міської ради від 20.12.2019 затверджено статути відповідних некомерційних підприємств.

3

Відповідно до наказу МОЗ України від 19.03.2018 № 503 « Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу,

та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну

допомогу», у м. Херсоні продовжується процедура підписання електронних декларацій між лікарями первинної ланки та пацієнтами. Станом на 01.01.2020 підписано понад 270 тис. декларацій, що складає 84 % від загальної чисельності мешканців м. Херсона.

Але ситуація з медичними кадрами у місті залишається складною: укомплектованість лікарями склала 76,6%, середнім медперсоналом – 76,5%.

Залишається недостатньою забезпеченість лікарями первинної ланки – 82,9 %. Забезпеченість середнім медперсоналом склала 86,0 %.

Основною причиною неукомплектованості кадрами у звітному році, як і раніше, залишалась неможливість створення системи мотиваційних стимулів для спеціалістів соціально- побутових умов.

Продовжувалося поліпшення матеріально-технічної бази міських лікувально-профілактичних закладів за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів. Проведено поточні та капітальні ремонти підрозділів лікувально-профілактичних закладів, придбано нову апаратуру, медичне обладнання тощо.

Ліжковий фонд міських лікарняних закладів протягом 2019 року зменшився на 15 ліжок і склав 1305 ліжок. Забезпеченість ліжками складає 40,5 на 10 тис. населення. План ліжко/днів виконано на 99,3%, скорочено рівень госпіталізації з 13,8 осіб на 100 мешканців у 2018 році до 13,5 і звітному році ( по Україні за 2018 рік- 19,4).

Знизилась оперативна діяльність відділень хірургічного профілю. Хірургічна активність склала 71,6 % проти 73,7% у попередньому році ( по області – 57,8%). Післяопераційна летальність склала 0,67 % проти 0,70 % по області.

У звітному році на 11,2% зменшилась кількість відвідувань лікарів у зміну у міських амбулаторно-поліклінічних закладах. Показник на 10 тис. населення – 229,5 відвідувань у зміну проти 258,4 у 2018 році. 11,5 відвідувань на 1 мешканця проти 13,0 у попередньому році ( по Україні за 2018 рік – 8,6).

У місті продовжувалась певна робота щодо раннього виявлення туберкульозу, діагностики, профілактики та лікування цієї хвороби. План флюорографічного обстеження виконано на 101,2 %.

Охоплення туберкулінодіагностикою у звітному році склало всього 35,6% від плану (у 2018 році – 74,5%). Низький рівень зумовлений гострим дефіцитом туберкуліну. Вакцинацією БЦЖ охоплено новонароджених у міських пологових відділеннях 89,8%.

Показник захворюваності зменшився на 14,2% і склав 49,9 випадків на 100 тис. населення ( по області – 60,9 випадків, по Україні за 2018 – 50,5) . в усіх районах, найбільше в Дніпровському р-ні – на 21,6%.

5 випадків активної форми туберкульозу виявлено серед дітей.

Протягом 2019 року взято на облік 102 хворих з вперше діагностованим хіміорезистентним туберкульозом. Станом на 01.01.2020 перебуває на обліку 260 таких хворих.

Значна увага приділялась проблемі ВІЛасоційованого туберкульозу. Показник захворюваності на ТБ/ВІЛ склав 11,2 випадків на 100 тис. населення проти 10,2 за період 2018 року ( по області 11,9). Померло від поєднаної інфекції 11 хворих.

Міськими закладами охорони здоровя продовжується надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет.

4

Протягом 2019 року обстежено понад 96тис. мешканців міста 103,4 % від плану. Виявлено 723 хворих на цукровий діабет, що складає 0,8 % від обстежених ( у 2018 році 0,9%).

Знизилась захворюваність на цукровий діабет серед дорослих на 13,3 % і склала 273,7 на 100 тис. населення ( в Корабельному р-ні -на 23,0 %, в Суворовському р-ні – на 10,2 %, у Дніпровському р-ні – на 1,5 %).

Зросла диспансерна група хворих на цукровий діабет у порівнянні з 2018 роком на 0,8 % і склала 10240 хворих3,8 % від населення міста.

2123 – 20,7 % – хворих на цукровий діабет отримують інсулінотерапію, у тому числі хворих на цукровий діабет 2 типу – 1619 – 15,8 %.

Лікарні приймають участь у реімбурсації препаратів інсулінів. Усі інсулінозалежні хворі отримують препарати інсуліну в аптеках міста.

Проте у звітному році реєструвались випадки несвоєчасного забезпечення їх необхідними ліками через нестачу коштів.

Значна робота проводиться медичними працівниками міських лікувально-профілактичних закладів щодо профілактики ВІЛ-інфекції та лікування хворих на ВІЛ/СНІД.

У міських клінічних лікарнях продовжують працювати кабінети інфекційних захворювань, кабінети «Довіра» та «Клініки, дружні до молоді», які надають послуги щодо безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію,

На базі кабінетів «Довіра» у кожному районі працюють сайти АРТ (антиретровірусної терапії) з метою децентралізації послуг особам з ВІЛ-інфекцією.

Працює Єдина електронна система епідеміологічного та клінічного моніторингу поширення ВІЛ-інфекції.

Продовжується взаємодія з неурядовими організаціями, які працюють у сфері протидії ВІЛ-інфекції.

Станом на 01.01.2020 на обліку знаходиться 1397 ВІЛ – інфікованих мешканців м. Херсона, або на 82 інфікованих більше проти минулого року. Пройшли клінічне обстеження 1364 особи (97,6%). Показник поширеності ВІЛ-інфекції складає 423,1 тис. випадків на 100 тис. населення проти 370,9 у 2018 році ( по області 442,6), що на 14,1% вищий проти у 2018 року ( Суворовський район – 340,3 випадку на 100 тис. мешканців; Дніпровський район – 401,1 на 100 тис. мешканців; Корабельний район – 493,5 на 100 тис. мешканців). Серед зареєстрованих 50 дітей, із них 17 з діагнозом ВІЛ-інфекція, та 333 хворих на СНІД, із них 2 дитини.

Показник захворюваності зріс на 39,6 % і склав 64,5 випадки на 100 тис. населення проти 46,2 у 2017 році ( по області 63,7 на 100 тис. нас.)

Померло від СНІДу 9 осіб. Показник смертності зменшився більш ніж у 2 рази склав 2,8 випадків на 100 тис. ( по області – 4,5) .

Для збереження здоров’я мешканців м. Херсона проводилась робота з профілактики серцево-судинних захворювань, які за рівнем захворюваності та смертності займають перше місце.

У 2019 році для надання невідкладної допомоги хворим з гострим інфарктом міокарду та гострим коронарним синдромом продовжував роботу Міський «Центр серця» на базі КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім.О.С.Лучанського».

В обласному регіональному реперфузійному центрі, організованому на базі відділення гострої коронарної недостатності Центру серця протягом 2019 року

5

кількість пролікованих зросла і склала 1635 хворих (2018р.-1450), в тому числі збільшилася кількість хворих на гострий інфаркт міокарда з 543 до 579.

У 2019 році померло від інфаркту 46 хворих. Показник лікарняної летальності від інфаркту дещо збільшився через несвоєчасне звернення хворих від появи перших симптомів інфаркту. У рамках терапевтичного вікна доставлено до Центру 237 хворих, що становить 62% .

У звітному році зареєстровано зниження захворюваності на хвороби системи кровообігу на 20,1 %, у тому числі серед дорослого населення: з гіпертонічної хвороби – на 23,5%, з ішемічної хвороби – на 36,6 %, стенокардії – на 49,5%

Введення моделі етапної допомоги хворим на мозковий інсульт дозволило госпіталізувати у 2019 році до 92,0 % хворих з гострим інсультом, знизити показник захворюваності на інсульт у 2018 році на 2,0% і у 2019 році – на 4,2%, який склав у звітному році 1,82 випадки на 1 тис. населення проти 1,90 у 2018 році ( по області – 2,64 випадки).

Проте існує багато питань, над вирішенням яких у 2020 році належить працювати.

Необхідно звернути увагу на шорічне зростання показника лікарняної летальності у міських лікарняних закладах, який за останні 3 роки зріс з 1,7% до майже 2,3% і значно перевищує загальнообласний і республіканський показники ( по області -1,59%, по Україні за 2018 рік -1,39%).

Залишаєтся складною в місті демографічна ситуація – високий рівень смертності і низький народжуваності, ще високий рівень малюкової смертності.

Зареєстровано зростання рівнів захворюваності на злоякісні новоутворення на 5,5% і смертності на 3,7%, збільшення показників поширеності і захворюваності на ВІЛ/інфекцію/СНІД тощо.

М е д и ч н а р а д а в и р і ш и л а :

1. Інформації начальника управління охорони здоров’я С.МЕЖЕРИЦЬКОЇ та начальника планово-економічного відділу управління охорони здоров’я Л. КОЛЕСНИЧЕНКО «Підсумки роботи галузі охорони здоров’я м. Херсона в 2019 році та пріоритетні напрямки роботи в 2020 році» взяти до відома;

2. Пріоритетними напрямками діяльності міської галузі охорони здоров’я вважати:

– продовження реформування міської галузі охорони здоров’я, удосконалення надання населенню доступної та якісної медичної допомоги шляхом продовження реформування первинної та вторинної ланки медичної допомоги;

– продовження процедури підписання електронних декларацій між лікарями первинної ланки та пацієнтами про вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги;

– охорона материнства та дитинства;

– профілактика захворюваності, смертності та первинного виходу на інвалідність, у тому числі: на туберкульоз, ВІЛ-інфекцію/СНІД, злоякісні новоутворення, серцево- судинні та церебро-васкулярні захворювання;

– профілактика захворювань на інфекції, керованих засобами імунопрофілактики та виконання плану щеплень;

– впровадження нових методів лікування;

– виконання законодавчих актів щодо соціального захисту пільгових категорій громадян.

6

3. Управлінню охорони здоров’я міської ради:

3.1. Забезпечити контроль за впровадженням подальшого реформування міської галузі охорони здоров’я;

3.2. Постійно тримати на контролі забезпечення фінансування міської галузі охорони здоров’я;

3.3. Забезпечити фінансування міських програм: Міської цільової програми

протидії захворювання на туберкульоз на 2018-2020 роки, Міської програми запобігання та лікування серцево-судинних захворювань на 2018-2020 роки, Міської програми допомоги хворим на гостре порушення мозкового кровообігу на 2018-2020 роки та Міської цільової програми «Цукровий діабет» на 2018-2020 роки;

3.4. Забезпечити своєчасне і якісне виконання контрольних документів, які надходять від вищестоящих органів влади;

3.5. Забезпечити роботу медичної міської ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ- інфекції/СНІДу та виконання заходів щодо подолання епідемії туберкульозу та протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;

Протягом року

3.6. Керівникам закладів охорони здоров’я разом з міськими експертами розглянути і проаналізувати раціональність кількості ліжкового фонду, враховуючи запровадження стаціонарозамінюючих технологій.

І півріччя 2020 року

4. Керівникам закладів охорони здоровя:

4.1 Протягом 2020 року забезпечити ефективне і цільове використання бюджетних коштів.

4.2. Продовжити контроль за зниженням показника малюкової смертності за рахунок сумісної роботи педіатрів, сімейних лікарів, акушерів-гінекологів, терапевтів.

Постійно

4.3. Забезпечити систематичний нагляд за станом здоровя дитячого населення, акцентуючи увагу на показниках розповсюдженості і захворюваності.

Протягом року

4.4. Забезпечити належні умови для роботи лікарів первинної і вторинної ланок, активізувати роботу лікарів щодо підписання електронних декларацій між лікарями та пацієнтами.

І півріччя

4.5. Звернути особливу увагу на профілактику захворюваності, у тому числі : на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, злоякісні новоутворення, серцево-судинні та церебро-васкулярні захворювання і смертності від них.

Протягом року

4.6. Продовжити роботу по реалізації Урядової програми « Доступні ліки».

Протягом року

7

4.7. Забезпечити виконання локальних клінічних протоколів Ко-інфекція ( туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД) лікарями, які беруть участь у наданні медичної допомоги хворим на ВІЛ/СНІД, туберкульоз та ТБ/ВІЛ.

Постійно

5. Експертам управління охорони здоровя міської ради:

5.1. Взяти під особистий контроль та вжити заходів щодо поліпшення рейтингових показників роботи служб.

Протягом року

5.2. Щоквартально проводити аналіз показників, результати розглядати на лікарських конференціях.

Протягом року

5.3. Продовжувати удосконалення профілактичних заходів захворювань, застосування сучасних стандартів діагностики та лікування захворювань.

Протягом року

5.4. Організувати дієву санітарно-просвітню роботу серед населення міста з питань профілактики і лікування захворювань, у тому числі інфекційних хвороб туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії ( виступи по телебаченню, радіо, статті в пресі тощо)

Протягом року

6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Начальник управління, С.В. Межерицька

голова медради

Секретар медради А.М. Фучко