На базі відділення функціонують три розділи медичної допомоги , яких немає аналогів в області:
1. Екстракорпоральної детоксикації;
2. Фотомодифікації крові;
3. Озонотерапії.

Методи екстракорпоральної детоксикаї забезпечують надання спеціалізованої медичної допомоги хворим із важкими ендо- та екзотоксикозами, аутоімунною патологією та сепсисом. Протягом року у відділенні проводиться 1000 операцій плазмоферезу та їх комбінацій. Операції плазмоферезу виконуються на центрифузі РС-06.

Квантова терапія проводиться на апаратах «Ліка», «Міт-1» (4500 сеансів на рік.) Озонотерапія проводиться апаратом «Озон УМ 80» ( 5000 сеансів на рік.) Розчини для непрямої електрохімічної детоксикації готуються на апараті ЕДО-4. У відділенні проводяться всі методики екстракорпоральної детоксикації та квантової терапії, щорічно впроваджуються 3-4 методики лікування різноманітних захворювань із застосуванням екстракорпоральної детоксикації.

Лікувальна робота відділення

Наявність медичного забезпечення , професійний рівень медичного персоналу відділення , дозволяє надавати професійну еферентну терапію хворим, які знаходяться на лікуванні у відділеннях реанімації та палатах інтенсивної терапії лікарні . Планова допомога надається хворим усіх відділень, які потребують гемокорекції , з компенсованою геодинамікою.

У відділенні проводяться різні методи екстракорпоральної гемокорекції та інколи їх комбінації:
• плазмаферез з ультрафіолетовим освіченням крові;
• плазмаферез з інкубаціє формених елементів крові;
• плазмаферез з великою аутогемотерапією з озон.

На базі відділення проводиться слідуюча гемокорекція :
1. центрофужний плазмаферез;
2. електромагнітна фотомодифікація крові — внутрішньовенне ультрафіолетове освічення крові, лазерне внутрішньовенне освічення крові;
3.озонування організму — озонотерапія ,використання високоактивних форм кисню.

У відділенні запроваджена методика екстракорпоральної гемокорекції хворим на бронхіальну астму , хронічний обструктивний бронхіт.

Актуальною темою останні роки залишається ефективність антибіотиків при гострих та хронічних запаленнях , при проведенні повторних курсів, коли у хворих відмічаються ускладнення від проведеної антибактеріальної терапії( дисбактеріоз , імуносупресія , печінкова та ниркова недостатність).

УФОК—розділ фотомодифікації крові , використання в медичній практиці ультрафіолетового спектру опромінення в режимі середньо-длинохвильового 280-400 нм. Даний режим опромінення дозволяє прискорити процеси репарації , посилити дію антибіотика , покращити мікроциркуляцію в зоні запалення , активізувати імунну систему.

УФОК у відділенні проводиться апаратом МІЛТ—1 — це апарат внутрішньовенного призначення , найбільш ефективний при лікуванні хворих різного віку з різноманітною патологією , практично без ускладнень.

Дана методика покращує мікроциркуляцію в цілому і в зоні запалення , це дає змогу кращому проникненню в цю зону антибіотиків та інших хіміопрепаратів, пригнітити дію мікрофлори , яка привела до запалення, активізувати імунну систему захисту—імуннокомпетентні клітини усього організму і особливо в зоні запалення.

У відділенні надається допомога хворим з алергічними проявами без порушення вітальних функцій : алергічні дерматити , риніти , кропивниця , полінози ,паралельно проводиться і біохімічне обстеження.

Покращення якості надання медичної допомоги хворим можливе при постійному вдосконаленню нових сучасних високоефективних технологій, модернізації і поєднанні методів еферентної і фармакологічної терапії:
1.Комплексне лікування хворих з аутоімунними неврологічними захворюваннями ( розсіяний склероз , демієлінізуючий енцефаломієліт , міастенія).
2.Комплексне лікування хворих з урологічною патологією.
3.Лікування хворих на гостру алергію.
4.Компексне лікування вагітних з хронічною фетоплацентарною недостатністю.
6.Нормалізація гормональної недостатності у жінок з синдромом полікістозних яєчників.
7.Компексне лікування хворих малої хірургії ( фурункульоз , гідроаденіт).
8.Компексне лікування TORCH-інфекцій.

Тел. 318-314