2007 р. відділенням керує лікар-кардіолог вищої категорії — Журавська С.Б., роботою середнього та молодшого персоналу старша медсестра вищої категорії — Глушкова Т.П.

На даний момент основними завданнями відділення є надання висококваліфікованої допомоги хворим:
1. З гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST (інфаркт міокарда з зубцем Q);
2. З гострим коронарним синдромом без елевації сегмента ST (інфаркт міокарда без зубця Q);
3. Хворі з ранньою післяінфарктною стенокардією (28 днів після розвитку гострого інфаркту міокарда);
4. Госпіталізація для проведення рентген-ендоваскулярних діагностичних та лікувальних втручань хворому з ОКС, інфарктом міокарда, іншими формами ІХС як в ургентному, так і в плановому порядку;
5. Госпіталізація хворих після хірургічних та ендоваскулярних втручань на фоні атеросклерозу коронарних артерій.

З метою зниження рівня захворюваності на серцево-судинні недуги, покращення якості лікування на ОСК наказом №316 від 12.10.2012 р. на базі міської лікарні КНП «ХМКЛ ім.. О.С. Лучанського» організовано Міський Центр серця.

Структура Міського Центру серця:
• відділення гострої коронарної недостатності та інтервенційної радіології;
• кардіо-ревматологічне відділення.


Для вирішення поставлених завдань у відділенні розгорнуто 50 ліжок:

1. Блок реанімації та інтенсивної терапії на 13 ліжок (невідкладне надання допомоги хворим з гострим інфарктом (після ТЛТ, ПКВ, кардіореанімаційних заходів, корекції ускладнень), нестабільної стенокардії з ЕКГ-відхиленнями).

Лікарі палати інтенсивної терапії:
Купчин Володимир Михайлович – лікар-кардіолог вищої категорії;
Патлатий Олег Миколайович – лікар-кардіолог 1-ї категорії;
Рубаник Кирило Олегович — лікар-кардіолог

Лікарі рентген-хірургічного блоку:

  • Горкавчук Тимофій Іванович – інтервенційний кардіолог, лікар-кардіолог вищої категорії;

  • Микулець Михайло Юрійович — інтервенційний кардіолог рентген-операційного блоку , інтервенційний кардіолог, лікар-кардіолог вищої категорії.


2. Постблочні палати-17 ліжок.

3. Реабілітаційні палати – 20 ліжок (розширення рухового режиму, підвищення рівня фізичних навантажень, ЛФК, комплекс фізіотерапевтичних процедур (інфарктні пацієнти, пацієнти після інтервенційних заходів та АШК)).

Лікарі-ординатори:
Граур Володимир Васильович лікар-кардіолог вищої категорії;
Добровольська Діана Олегівна – лікар-терапевт;

  • Чуєнко Світлана Миколаївна – лікар-кардіолог вищої категорії


4. Кабінет функціональної діагностики доплерехокардіоскопія з кольоровим картуванням (дозволяє уточнити локалізацію ІМ, визначити ступінь систолічної та діастолічної дисфункції міокарда, комп’ютерна ВЕМ).

Лікар ультразвукової діагностики першої категорії – Жуйкова Олена Євгенівна.

Тел.кабінету (0552) 318-422

З 10.10.2012 у відділенні почала роботу рентген-операційна із сучасним стаціонарним ангіографом Toshiba. Можливості у діагностиці та наданні екстреної та планової допомоги кардіологічним хворим якісно розширилися.

У рентген-операційній виконуються діагностичні дослідження:
• коронарографія,;
• аорто-вентрикулографія;
• ангіографія нирок

  • ангіопластика

  • стентування.

За направленням судинних хірургів може виконуватися ангіографія екстра- та інтракраніальних церебральних артерій, усіх відділів аорти та артерій кінцівок.

Лікувальні втручання.

Первинні (екстрені) коронарні- балонна ангіопластика та стентування у хворих на гострий коронарний синдром – інфаркт міокарду. Коронарне стентування хворим на хронічні форми ІХС (стабільна стенокардія).

У всіх типових випадках як діагностичні, так і лікувальні втручання виконуються радіальним доступом – тобто через руку, що є найбільш мало травматичним та комфортним способом для пацієнта.

Тел.рентген-хірургічного блоку (0552) 318-406

Тел.ПІТ палата (0552) 318-379

Тел.ординаторська (0552) 318-363