Додаток до наказу

від 14.05.2019 № 105

ПОРЯДОК

допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у палатах інтенсивної терапії

1. Цей Порядок встановлює правила допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у палатах інтенсивної терапії (далі – ПІТ) комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська клінічна лікарня ім.О.С.Лучанського» Херсонської міської ради

Правила допуску до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у ПІТ, повинні бути у вільному доступі для усіх осіб, які відвідують пацієнтів у ПІТ.

Дія цього Порядку поширюється на палати інтенсивної терапії.

2. Комунальне некомерційне підприємство «Херсонська міська клінічна лікарня ім.О.С.Лучанського» Херсонської міської ради зобов’язано:

– забезпечити пацієнтам, які перебувають на лікуванні у ПІТ, право на допуск до них відвідувачів 24 години на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними цим Порядком;

– інформувати пацієнтів і відвідувачів про правила відвідування пацієнтів, встановлені цим Порядком, а також про інші вимоги, дотримання яких є необхідним для забезпечення безпеки та інтересів пацієнтів.

ПОРЯДКОМ

ВИЗНАЧАЮТЬСЯ НАСТУПНІ ОБОВ’ЯЗКИ ВІДВІДУВАЧІВ

1. Одному з відвідувачів дозволяється перебувати біля ліжка пацієнта у ПІТ без часових обмежень за умови можливості розташування.

2. В палаті ПІТ біля одного пацієнта одночасно можуть знаходитися не більше двох відвідувачів. У виключних випадках за рішенням лікуючого або чергового лікаря до ПІТ може бути допущена більша кількість відвідувачів.

3. Відвідувачі повинні ставитися з повагою до приватності та спокою пацієнта, у тому числі інших пацієнтів, які знаходяться в палаті ПІТ.

4. Відвідувачам не дозволяється заходити в інші палати або втручатися в питання, пов’язані зі станом здоров’я пацієнтів.

5.Відвідувачі не повинні перешкоджати виконанню медичними працівниками своїх професійних обов’язків та зобов’язані виконувати вимоги внутрішнього розпорядку ПІТ.

6.Відвідувачі зобов’язані дотримуватися вимог санітарно-протиепідемічного режиму, визначеного адміністрацією лікарні, з урахуванням санітарно-епідемічної ситуації.

7. Відвідувачі зобов’язані утримуватись від відвідування пацієнта, якщо у них спостерігаються прояви інфекційних захворювань або вони нещодавно мали контакт з носієм інфекційного захворювання, який може створити загрозу для здоров’я пацієнтів ПІТ.

8. У разі наявності сумнівів до відвідування пацієнта Відвідувачу слід проконсультуватися з лікарем щодо конкретних обставин та ризиків.

9.Відвідувачі не допускаються до ПІТ у випадку гострих проявів інфекційних захворювань, у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, про що медичними працівниками робиться відповідний запис в медичній документації в установленому законодавством порядку.

10. При необхідності проведення у палаті невідкладних дій медичного характеру медичні працівники можуть попросити відвідувачів тимчасово залишити ПІТ. Така вимога медичного працівника є обов’язковою до виконання. Після завершення відповідних дій відвідувачів повідомляють про можливість повернення в палату.

11. Відвідувачам категорично заборонено втручатися в роботу обладнання ПІТ та будь-яким іншим чином перешкоджати процесу лікування.

12. У випадку порушення відвідувачем вимог, встановлених цим Порядком, допуск такої особи до пацієнта може бути обмежений за рішенням лікуючого або чергового лікаря до моменту усунення відвідувачем порушень, що призвели до такого обмеження.

Лікарня забезпечує максимально сприятливі умови для відвідувачів з метою надання ними підтримки пацієнтам.